SKUPŠčINA ZZB

V soboto 15.12.2012 smo se na povabilo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ajdovščina in Vipava udeležili njihove skupščine. Pomemben sklep , ki ga je skupščina sprejela je tudi ta, da se veteranska društva (ZZB za vrednote NOB, ZVVS Ajdovščina-Vipava in Društvo veteranov SEVER Severne Primorske) tesneje povežejo in koordinirajo svoje delo in aktivnosti. Skupščine se je udeležil tudi župan Marjan Poljšak. Foto: F. Anderlič