SLOVESNOST OB DNEVU UPORA V TOLMINU

Dne 26.4.2018 zvečer se je v dvorani glasbene šole v Tolminu odvila slovesnost v počastitev dneva upora proti okupatorju. Dogodek organizira ZB za vrednote NOB Bovec, Kobarid in Tolmin v sodelovanju z DVSSP - pododbor Tolmin in OZVVS.

Za uvod je župan občine Tolmin Uroš BREŽAN povezal uporništvo od Primoža TRUBARJA do danes . Nato je predsednik ZB Rok URŠIČ postavil praznik v zgodovinski okvir. Po nagovorih pa smo prisotni uživali v glasbi Tomaža PLAHUTNIKA na citrah in petju okteta Simon GREGORČIČ in solista Marka KOBALA.

 Tekst: D. Komar, Foto: E. GERBEC