SLOVESNOST V GORENJI TREBUŠI

V soboto 21.12. 2013 je naše društvo ob 70 obletnici ustanovitve IX. Korpusa organiziralo pohod iz Dolenje v Gorenjo Trebušo, kjer je bila na Skokovi domačiji slovesnost v spomina na ta za Primorce pomemben dogodek. IX. korpus NOV in POS je bil ustanovljen z ukazom poveljnika Vrhovnega štaba NOVJ maršala Josipa Broza – Tita, podpisanim 13. decembra 1943. Ukaz o ustanovitvi je slovenska partizanska vojska prejela 21. decembra 1943 in še istega dne pripravila slovesnost ob ustanovitvi v Gorenji Trebuši – ta dan velja tudi za uradni dan ustanovitve korpusa. Foto : J. Alič, Stjepan D.