SLOVESNOST V GRAČNICI

V nedeljo, 10.02.2019, so se člani našega društva udeležili slovesnosti ob 75. obletnici prihoda XIV. divizije na Štajersko in spomina na «Živi zid«. Slovesnost se je odvijala v dolini Gračnice pri spomeniku Živi zid v spomin na preboj XIV. divizije preko doline Gračnice in padle na tem kraju. Tu se je tudi zaključil 46. pohod poteh XIV. divizije, ki se je pričel 8. januarja v Sedlarjevem.

Spomenik Živi zid stoji v vasi Lokavec. Postavljen je bil v spomin na boj partizanov s sovražnimi Nemci v času med drugo svetovno vojno. Ko so se Nemci proti koncu vojne, 12. februarja leta 1944, pred partizani zavarovali z otroki – živim zidom, sta v boju padla komandant 1. bataljona Šercerjeve brigade in narodni heroj Ilija Badovinac in en otrok, Ivan Lapornik. V živem zidu je bilo udeleženih okoli 25 otrok, ki so se vračali domov s filmske predstave. Na prireditvi je bil slavnostni govornik dr. Martin PREMK, kustos Vojaškega muzeja Slovenske vojske.  V svojem govoru je poudaril pomen in vlogo borcev partizanov in NOB. Povedal je tudi, da je v večjem delu Evrope prebuja neonacizem in fašizem, kar pa je potrebno najostreje obsoditi. Prav tako je bil kritičen do nekaterih strank v Sloveniji, ki potvarjajo zgodovino. Sledil je kulturni program.

 Foto: GERBEC Erika