SLOVESNOST V KANALU OB SOČI

Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Kanal, Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči in Krajevna skupnost Kanal so s slovesnostjo ki je bila 27. Novembra počastili spomin na 75. obletnico ustanovnega zbora OF slovenskega naroda, ki je bil za Kanalsko območje organiziran 25. novembra 1941 v zaselku Kračice. 

Udeležence zbora je s cilji in programom OF seznanil narodni heroj Anton Velušček – Matevž Na zboru je bil soglasno sprejet program OF Slovenskega naroda z dne 27. aprila 1941.

Navzoče so pozdravili Franko Pavlin, predsednik KO ZB Kanal, Ivan Kržnič, predsednik KS Kanal, Andrej Maffi, župan občine Kanal ob Soči Slavnostni govornik je bil Milan KUčAN prvi predsednik samostojne države Republike Slovenije.

Kulturni program so oblikovali, učenci OŠ Kanal in drugih šol, Gledališko društvo KONTRADA.

Kulturno zgodovinsko društvo TRIGLAV in Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič.

Slovesnosti so se udeležili tudi naši člani in praporščak.