SLOVESNOST V KANALU

V nedeljo dne, 3. februarja 2019 je v športni dvorani Osnovne šole Kanal v Kanalu v sodelovanju z Krajevno organizacijo borcev za vrednote NOB, Območnim združenjem borcev za vrednote NOB Nova Gorica, Občino Kanal ob Soči in Krajevno skupnostjo Kanal, potekala spominska slovesnost, posvečena 75. obletnici pohoda borcev XXX. divizije NOV v Slovensko Benečijo.

Pohod 2000 borcev divizije iz zahodnega obrobja Banjške planote se je vršil v noči 31. januarja na 1. februar leta 1944. Brigade Simona Gregorčiča, Srečka Kosovela in Bazoviška brigada so s pomočjo domačinov v neposredni bližini vasi Morsko prekoračile ledeno reko Sočo ter nadaljevale pohod in boje v Goriških Brdih, Posočju, Benečiji in Furlaniji. Partizanske enote po preboju sovražnikove obrambe so posegle daleč na ozemlje, ki je bilo s krivično Rapalsko pogodbo dodeljeno Italiji, kjer so Beneški Slovenci doživljali največje potujčevanje in raznarodovanje.

Prisotne sta pozdravila Franko Pavlin, predsednik KO ZB Kanal in Tina Gerbec, županja občine Kanal ob Soči. Slavnostni govornik pa je bil Marjan Križman, podpredsednik zveze borcev za vrednote NOB Slovenije, ki je v govoru orisal takratne in današnje dogodke.

Kulturni program, ki ga je vodila in povezovala Klelija Dolenc, so oblikovali; solist Aleks Pavlin, učenec OŠ Kanal, Harmonikaši HRAM, učenci OŠ Kanal in Deskle, Moški pevski zbor Kazimir Nanut iz Kanala in Marjetka Popovski s pevci in glasbeniki.

 Slovesnosti smo se udeležili tudi člani našega Društva veteranov Sever Severne Primorske s praporom in praporščakom Stjepanom Domjan.

 URL video zapisa:

 https://youtu.be/_by2KW4_oQo

 

Tekst, foto in video: Vido Šibelja

 

75. obletnica pohoda borcev XXX. divizije NOV v Slovensko Benečijo