SLOVESNOST V MORSKEM PRI KANALU

 

Dne 28. 1. 2017 je v športni dvorani v naselju Morsko pri Kanalu, potekala proslava v počastitev 73. obletnice pohoda XXX. divizije v slovensko Benečijo s prehodom reke Soče v bližini navedenega naselja. Zbrane sta pozdravila  župan občine Kanal Andrej Maffi in Franko Pavlin, predsednik KO ZB Kanal, slavnostni govornik na proslavi pa je bil član predsedstva ZZB Slovenije Milan Gorjanc.
Kulturni program so oblikovali učenci kanalske osnovne šole, MPZ Kazimir Nanut in  pevka Marjeta Popovski ter številni praporščaki veteranskih organizacij.
Proslave so se udeležili tudi člani Društva veteranov »Sever« Severne Primorske s praporom.
Tekst in foto: Marjan Sivka