SLOVESNOST V RADENCIH

admin
V hotelu Radin v Radencih je bila 26.10.2012 osrednja slovesnost v počastitev za slovensko državo zelo pomembnega dogodka in sicer 21. obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Slovesnosti so se udeležili tudi člani Društva veteranov SEVER Severne Primorske z društvenim praporjem. Pred samo slovesnostjo so potekale še nekateri drugi dogodki in aktivnosti in sicer: Predsednika PO ZVVS Pomurje Niko Brus in PVDS za Pomurje Ciril Magdič sta položila venec k spominskemu obeležju pri krožišču. Predsednika ZVVS generalmajor Ladislav Lipič in ZPVDS Miha Molan sta posadila drevo spomina in miru v Senčnem parku. Potekala je skupna seja Predsedstva ZVVS in Upravnega odbora ZPVDS v konferenčni dvorani hotela Radin. Sklicana je bila tiskovna konferenca v hotelu Radin na kateri je bila novinarjem podana skupna izjava obeh veteranskih organizacij ( ZVVS in SEVER). Osrednja slovesnost je bila ob 17 uri na kateri je kot slavnostni govornik spregovoril Predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk. Po slovesnosti se je predsednik dr. Danilo Türk še dolgo časa zadržal v pogovorih z veterani na veteranskem druženju.