SLOVESNOSTI NA GORI

V zlato-jesenskem popoldnevu je bila 2. 10. 2018 ob spomeniku pri Ajšnitu pri Colu spominska slovesnost. Med prvo svetovno vojno so zgradili na tem mestu taborišče  za  ruske  vojne ujetnike. Životarili so v skromnih barakah, tu izkušali hladne meglene dni, ledeno orkansko burjo, lakoto in bolezni. Med ujetništvom so usekali cesto med Žagoličem in Gozdom in tako omogočili  vojski hitrejši dostop iz zaledja na avstroogrske položaje na soški fronti. Mnogo prezeblih in izčrpanih ujetnikov je tedaj tu preminulo.

Tudi današnja sodobna cestna povezava med Colom in Predmejo poteka skozi ta usek. Na mestu taborišča in skupinskih grobov ujetnikov stoji spomenik in pravoslavni križ. V sodelovanju z Veleposlaništvom Ruske federacije v Sloveniji, Občino Ajdovščina, Društvom Slovenija Rusija, ZZB za vrednote NOB Ajdovščina – Vipava, Krajevno organizacijo ZZB NOV Predmeja in Otlica, Društvom veteranov SEVER Severne Primorske, domoljubi in rodoljubi iz Vipavske doline poteka  vsako jesen spominska slovesnost  na žrtve prve svetovne vojne s krajši kulturnim programom, nagovori in polaganjem cvetja. Letos je navzoče najprej pozdravil g. Angel Vidmar, sicer eden glavnih koordinatorjev dogodka. Pevke dramsko-pevske skupine Zarja, članice Društva upokojencev Ajdovščina, so občuteno zapele tri pesmi.  Glasbenik Boris Gregorič  se je z igranjem na  trobento poklonil  spominu na preminule.  Slavnostni govornik g. Franc Černigoj  je prebral pričevanji o trpljenju vojakov in ujetnikov med prvo svetovno vojno v naših krajih. Drugi sekretar  Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji  g. Aleksander Davidov se je v govoru zahvalil vsem, ki niso pozabili na ruske žrtve in hkrati izrazil željo, da se trpljenje in vojne ne bi več ponovile.

Slovesnosti so se udeležili tudi praporščaki ZZB , ZVVS in SEVER s prapori.

V drugi svetovni vojni so se v bojih na Gori skupaj s partizani bojevali tudi pripadniki ruske narodnosti, ki so bili v različnih enotah IX. Korpusa, predvsem pa v tako imenovanem Ruskem bataljonu. Spominu nanje je bilo namenjeno nadaljevanje slovesnosti najprej pri  spomeniku  pri Majeriji v Gozdu in nato še pokopališču na Otlici. Polaganje cvetja na grob, ubrano zapete pesmi pevk iz skupine Zarja, zvoki trobente in častni pozdrav praporščakov so v zgodnje-jesenskem večeru izrazili  spoštovanje do žrtev prve in druge svetovne vojne, ki so pokopane v kamnitem svetu med Colom in Otlico.

 

Tekst : Alenka N. Bizjak

Foto: različni avtorji