SPOMIN NA IVANA KOSOVELA

Vsako leto se v Krajevni skupnosti Selo, kjer je bil narodni heroj Ivan Kosovel rojen, kot tudi v krajevni skupnosti Vrtovin, kjer je 7. marca 1943 pred 70 leti končal svojo življenjsko pot, poklonijo spominu temu hrabremu in zavednemu Primorcu. V četrtek 7. marca je bila krajša slovesnost v Selu ob njegovem spomeniku, v petek 8. marca pa je bila slovesnost v Vrtovinu, ki v spomin na tragično smrt Ivana Kosovela obeležuje tudi krajevni praznik. Slavnosti govornik na obeh prireditvah je bil predsednik Območnega združenja borcev za vrednote NOB Ajdovščina – Vipava BOŽO NOVAK, ki je opisal življenjsko pot narodnega heroja Ivana Kosovela. Slovesnosti se poleg ostalih udeležila tudi nečakinja Ivana Kosovela in veteranka SEVER Irena Kosovel med vojno 1991 načelnica oddelka za logistiko za UNZ Nova Gorica. Slovesnosti smo se udeležili tudi člani našega društva s praporom.