SPOMINSKA OBELEŽJA

Na območju delovanja pododbora Tolmin imamo društvo obeležji v spomin na osamosvojitveno vojno. Večkrat letno obeležji obiščemo in pregledamo njuno stanje. Po dogovoru, za čistočo plošč skrbijo lastniki objektov, na katerih sta obeležji. Letos smo 16.07.2018 poskrbeli, da se je prebarvalo ozadje plošče na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Tolminu, katero se je zaradi stekanja vode umazalo.

Tekst: D Komar

Foto:  E. Devetak, D. Komar