SPOMINSKO OBELEŽJE PRI ZAVETNIKIH

Spominsko obeležje pri zavetnikih je bilo postavljeno v spomin na  barikado, ki so jo miličniki postavili 26.junija 1991, ko je tankovska kolona JLA  prodirala proti Vipavski dolini.

 

Da je obeležje, ki je v lasti društva veteranov SEVER Severne Primorske primerno vzdrževano skrbi predvsem  predsednik podobora Ajdovščina Izidor Krapež. Tudi pred  dnevom uporav proti  okupatorju  je bilo obeležje primerno urejeno.

Foto: Izidor Krapež, Ttekst: Angel Vidmar