SPOMINSKO OBELEŽJE V REBRNICAH

Spominsko obeležje v Rebrnicah nad Podnanosom je namenjeno spom inu na prvo postavljeno barikado v osamosvojitveni vojni na območju Slovenije in sicer 26. junija 1991 ob 12 uri. 

Na obeležju sta dve plošči, ki spoinjata bna  prvo barikado 26 junija 1991 in na odhod zadnjega vojaka iz območja Severne Primorske 19 oktobra 1991 ob 17 uri. Žal je na stari cesti med Razdrtim in Podnanosom  promet sorazmerno redek, kljub tem pa  se obiskovalci ob pomniku zaustavijo, zato  je potrebno urediti tudi  prostor pred obeležjem. Tudi za to poskrbi podbor Ajdovščina in njihov predsednik Izidor Krapež.

Foto: Izidro Krapež, Tekst: Angel Vidmar