SREČANJE ČLANOV PODODBORA AJDOVŠČINA VIPAVA

V petek, 27. decembra 2019 je bilo na kmetiji Černigoj v Lokavcu srečanje članov Društva veteranov Sever Severne Primorske, pododbora Ajdovščine-Vipava.

Prisotne je najprej pozdravil Izidor Krapež, predsednik pododbora Ajdovščina-Vipava in člane seznanil z opravljenim delom v tekočem letu. Aktivnosti je bilo veliko in so bile v celoti tudi uspešno realizirane. Pogledi na delo društva in pododbora so tekoče objavljeni in vidni na spletni strani društva veteranov Sever Severne Primorske. V razpravo o delovanju Društva sta se vključila tudi Angel Vidmar, predsednik Društva veteranov Sever Severne primorske in Bruno Ipavec, sekretar društva, ki sta podala svoj pregled aktivnosti društva čez iztekajoče leto 2019 in pogled naprej za naslednje leto 2020. Obravnavani so bili predlogi aktualnega razpisa o kandidacijskem postopku za volitve v organe društva. Soglasno so bili sprejeti predlogi za posamezne člane, ki bodo izvoljeni na volitvah v letu 2020.

Po zaključku je ob dobri kapljici in prigrizku sledilo prijetno druženje z obujanjem spominov s preteklosti in tkanjem načrtov za prihodnost.