SREČANJE NA KOVAČIČ PLANINI

V nedeljo, 20.junija, smo se predstavniki društva Sever Severne Primorske iz pododbora Tolmin udeležili  čezmejnega srečanja Posočanov in Benečanov na Kovačič planini. Srečanje, že enainštirideseto po vrsti, je namenjeno ohranjanju prijateljskih vezi prebivalcev obmejnih krajev  Kolovrata, spominu na boje Gregorčičeve brigade z italijansko vojsko ob pohodu v Benečijo leta 1943  pa tudi praznovanju tridesetega rojstnega dne samostojne  države Slovenije.

Prireditev se je začela s postrojitvijo praporjev veteranskih organizacij iz 2.svetovne vojne, vojne za Slovenijo in praporjev sorodnih združenj iz sosednje Italije ter državno himno. Gospod Jug, ki je prireditev vodil, je najprej pozdravil predstavnike veteranskih organizacij Posočja, predstavnike ANPIJE iz Benečije, župane občin Tolmin, Brda in čezmejne občine Drekija, podžupana občine Kobarid ter vse prisotne na prireditvi. Poseben pozdrav je namenil tudi še živečemu borcu, 98-letnemu Francu Jerončiču.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik ZZB Slovenije, gospod Marjan Križman. V svojem govoru je poudaril uporniško preteklost naših krajev – od tolminskih puntarjev, tigrovcev, do prvih partizanskih skupin in bitke Gregorčičeve brigade. Nekaj ostrih besed je namenil tudi trenutni politični situaciji in poudaril, da ne bomo nikomur spreminjali zgodovine, trudimo pa se ohranjat kar je bilo.

Za kulturni program je poskrbel Mešani pevski zbor Planinska roža iz Kobarida, med drugim so zapeli tudi pesem Maksa Pirnika Smrt v Brdih, recitatorka ter skupina naključnih »igralcev«, ki se je predstavila s skečem.

Prireditev se je nadaljevala s srečanjem in druženjem udeležencev pri Lovski koči.

 

Tekst: Kira Taljat Biščanin

Foto: Erika Gerbec