SREčANJE NA MENGORAH

Admin
Dne 25.06.2012 se je več članov pododbora Tolmin udeležilo srečanja ob dnevu državnosti na Mengorah, ki ga tradicionalno organizira PODGORNIK Radko iz Kozaršč. Nad »bunkerjem« iz prve svetovne vojne smo streljali s doma narejenimi topovi. Fotografije: S. Biščanin