SREČANJE V LAŠKEM

 Na povabilo OZŠČ Laško, smo se člani društva veteranov SEVER Severne Primorske - pododbor Tolmin, dne 10.05.2017 udeležili 8. srečanja veteranskih in domoljubnih organizacij, ki je bilo letos v Laškem.

 

 Ob 08.30 uri smo se kot običajno srečali na vrtu lokala Pizzerija in restavracija Špica v Laškem. Sprejeli so nas predstavniki OZSČ Laško, OZVVS Laško, PVD SEVER za Celjsko območje, odbor Laško in župan občine Laško g. Franc ZDOLŠEK, ki je v pozdravnem nagovoru poudaril pomen negovanja tradicije srečevanja in veteranstva . Izrekel je tudi pozdrav za župana občine Tolmin. Po zajtrku oz. malici smo se odpeljali do HE Vrhovo v Vrhovem pri Radečah. Tu nas je sprejel dežurni dispečer, ki nam je pokazal in obrazložil delovanje elektrarne. Od tu smo se odpeljali v vinsko klet Mastnak,Posestvo Krakovo v Orešju. Tu smo imeli voden ogled kleti in degustacijo njihovih vin in hrane. Med potjo do Olešč smo se pri spomeniku poklonili mrtvim med II. svetovno vojno na območju Polane. V Henini smo si ogledali bivšo OŠ, ki je bila postavljena namesto lesenega objekta, kjer je bila spomladi m1944 prva partizanska šola. V Oleščah smo se zopet zbrali vsi pri domačiji našega prijatelja Korla. Tu smo OZSČ Laško podelili bronasti znak društva SEVER za dolgoletno sodelovanje in fotografijo zgodovine Tolmina. V dar pa smo prejeli zastavo občine Radeče, knjigo o zgodovini Laškega in fotografijo iz obdobja II. svetovne vojne. Prevzeli smo tudi prehodni pomnik. Po uradnem delu, smo se do odhoda domov družili v sproščenem vzdušju.

 Srečanja smo se udeležili s pomočjo sredstev, ki jih dobimo od občine Tolmin.

 Tekst: Dušan Komar, Fotografije; Erika Gerbec in Drago Skrt