SREČANJE V LAŠKEM

Dne 21. avgusta 2021 smo se v Radečah srečali veterani našega društva in OZVVS Gornje Posočje z gostitelji iz Laškega in Radeč. Sprejeli so nas prijatelji iz OZSČ Laško, OZZVS Laško in PVD za Celjsko, odbor Laško, ki združujejo člane iz občin Laško in Radeče. Prav tako so se snidenja udeležili poslanec DZ g. Matjaž HAN, župan Radeč g. Tomaž REŽUN in  župan občine Laško g. Franc ZDOLŠEK. Po pozdravih in nagovorih, sta predsednika društev gostiteljev podelila več spominskih plaket, izdelanih ob 30. letnici osamosvojitvene vojne za R Slovenijo. Prejeli smo jo tudi člani našega društva, OZVVS GP in občina Tolmin.

V nadaljevanju smo se premaknili k koči LD Radeče na Močilnem. Tu smo tekmovali v kuhanju golaža, streljanju z zračno pištolo in metu bombe. V  duhu srečanja so bili sodelujoči nagrajeni z medaljami in pokali. Predsednik OZSČ Laško g. Drago ZUPANC je članom našega društva Senadu BIŠĆANIN, Egonu DEVETAK in Dušanu KOMAR podelil srebrne medalje OZSČ Laško, Dragu SKRT pa bronasto. Podeljenih bo še nekaj medalj prejemnikom, ki niso bili prisotni. Izkoristili smo priložnost in predstavniku PVD za Celjsko, odbor Laško podeli bronasti znak Sever. Poslovili smo se z željo, da se čim prej snidemo.

Tekst: D. Komar

Fotografije E. GERBEC