SREčANJE VODSTEV ZVVS IN SEVER

V torek 31.3.2015 sta se v Policijski akademiji v Tacnu sestali vodstvi Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Združenja Sever. Vodstvo Združenja SEVER, dr. čas Tomaž, predsednik združenja, in podpredsedniki združenja Mencin Jože, Vidmar Angel in Vrbnjak Marjan ter Anton Pozvek generalni sekretar združenja in vodstvo ZVVS, general Ladislav Lipič, predsednik zveze, podpredsednika zveze, Marjan Grabnar in Jože Kuzman ter Mitja Jankovič generalni sekretar zveze smo v okviru stalnih usklajevalnih sestankov razpravljali o skupnih aktivnostih v letu 2015, ki obsegajo; obeleževanje 25. obletnice MSNZ, praznovanje novega državnega praznika Dan suverenosti, veteranske igre, zdraviliški vikend za vdove padlih v vojni 91, plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vojne veterane, idr. Pogovarjali smo se tudi o pripravah na obeleževanje 25. obletnice vojne za Slovenijo in drugih s tem povezanih dogodkov v letu 2016;