SREČANJE Z VETERANI LAŠKEGA

Dne 16.06.2018 smo na Mostu na Soči sprejeli veterane iz Laškega. Ob 09.00 uri smo se dobili v lokalu Pri Miklavžu, kjer smo jih pozdravili in imeli pozni zajtrk. Ob 10.00 uri nas je KOFOL Karla, iz Tolminskega muzeja, odpeljala na ogled Mosta na Soči. Predstavila je zgodovino kraja, muzej v OŠ, kot tudi izkopanine oz. temelje rimske hiše in ostalo.

V prostorih OŠ Dušana MUNIH-a nam je ravnatelj Ciril MAKOVEC pokazal in na kratko obrazložil razvoj in pomen naravoslovne učilnice. Ob povratku smo se ustavili pri našem obeležju »hranitelju orožja med osamosvojitveno vojno«. Od tu smo odšli do jezera, kjer smo na ladjici »Barki« pojedli kosilo, zatem pa se odpeljali na ogled jezera. Po povratku smo si ogledali »Mali muzej soške fronte Tolminsko mostišče», po katerem nas je vodil lastnik  KOGOJ Peter. Zatem smo si ogledali še del Mosta na Soči ob reki Idrijci in se ustavili pri članu BIŠĆANIN Senadu. Tu smo strnili dogodke tekom dneva. Predsednik PVD Celje, odbor Laško – Radeče Ivan RŽEN, nam je izročil v spomin dve knjigi DA NE POZABIMO - Zbornik prispevkov o osamosvajanju Slovenije na območju UNZ Celje. Vsi prisotni člani DVSSP, pododbor Tolmin pa smo dobili knjige KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO SKOZI 50 let s posvetilom društev XIV. divizija, OZVVS Laško - Radeče, Sever - odbor laško - Radeče in ZSČ. DVSSP, pododbor Tolmin je prejel, od ZSČ, častni znak za dolgoletno uspešno sodelovanje. Predali smo prehodni pomnik in si obljubili, da se ponovno srečamo naslednje leto, ko bo jubilejna 10. obletnica.

 Izvedba srečanja je bila sofinancirana s sredstvi občine Tolmin.

 Tekst: D. Komar, Fotografije : E. GERBEC in E. DEVETAK