SREčENJE PODODBORA TOLMIN

člani pododbora Tolmin, društva veteranov SEVER Severne Primorske so imeli v petek 7.03.2014 ob zbor ki se je odvijal v lokalu »okrepčevalnica Korita«, pri Zatolminu. Zbora so se udeležili tudi vabljeni gostje BREŠAN Uroš - župan občine Tolmin, VRAčUN Danijel, komandir PP Tolmin,URŠIč Rok predsednik ZBV NOB Tolmin,LEBAN Metod, predsednik OZVVS Gornje posočje in BERGINC Vito, OZ VVS Gornje posočje Po uvodnih formalnostih in pozdravu gostov so člani pregledali dosedanje delo, pregledali finančno stanje, aktivnosti in dejavnost posameznih članov v letu 2013 in sprejeli plan dela za leto 2014. Po razpravi in sprejetju vseh poročil in plana, smo se po točki razno še nekoliko okrepčali ob bograču in pijači ter nadaljevali srečanje v prijetnem druženju. Tekst in foto: D. Skrt