STROKOVNA EKSKURZIJA

V petek, 28. septembra 2018 je v organizaciji Društev veteranov SEVER Severne Primorske potekala enodnevna strokovna ekskurzija. Ekskurziji so se priključili tudi člani Veteranov OZVVS Ajdovščina – Vipava Udeležili smo se ogledali Vadbeni center Policije v Gotenici s prikazom filma o zgodovini zaprtega območja Gotenice in podzemnih zaklonišč. Podzemni objekt v Gotenici, ki je bil, namenjenih takratnemu republiškemu vodstvu v primeru neposredno vojaškega ali atomskega napada smo si tudi ogledali.

Prav tako smo si pod ogledali podzemni objekt Škrilje pri Kočevski Reki, ki je bil povezah s podzemnim objektov v Gotenici. Objekt v Škrilju je bil namenjen vzpostavitvi komunikacijskih povezav z različnimi drugimi objekti v takratni Jugoslaviji. Izgradnja podzemnih objektov na Kočevskem je bila zaupana tedanjemu ministru za gradnje Ivanu Mačku-Matiji, ki je usmerjal politiko in življenje na tem zaprtem območju. Za gradnjo podzemnih zaklonišč v Gotenici in Škrilju so na odločitev gradnje Ivana Mačka - Matija vplivali; geografska lega, pedološka sestava tal, velika gozdnatost in redka poseljenost. Za njihov obstoj so vedeli le redki.

Hodniki podzemnih zaklonišč, ki so skozi desetletja na tem območju burili domišljijo ljudi, prvič v zgodovini razkrivajo svoje zgodbe.

Po končanih ogledih smo na lepi lokaciji v Kočevski Reki naredili kratek postanek in ob prigrizku z dobro kapljico v prijetnem vzdušju zaključili naše druženje.

Tekst: Vido Šibelja

Foto: Vido Šibelja, Nevenka Vidmar in Domjan Stjepan