VARNA POT V ŠOLO

Letos smo člani društva iz pododbora Tolmin že drugič sodelovali  s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Tolmin pri varovanju  učencev 1. razreda na poti v šolo. V času od 1. do 10. septembra je sodelovalo 13 članov društva, ki so bili razporejeni  na  križiščih, pri prehodih za pešce, avtobusnih postajališčih in drugih kritičnih točkah. Teh 8 »delovnih dni« je kar hitro minilo. Po končanem varovanju je bilo izdelano poročilo za SPV CP Tolmin v katerem smo navedli težave, ki so se pojavljale, kot tudi predloge za njihove rešitve.

 

Foto :  Senad BIŠĆANIN, Drago SKRT