VARNA POT V ŠOLO

Letos smo že četrto leto člani društva, iz pododbora Tolmin, sodelovali  s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Tolmin, pri varovanju  učencev 1. razreda na poti v šolo. V času od 01. do 08. septembra je sodelovalo 13 članov društva, ki so bili razporejeni  na  križiščih, pri prehodih za pešce, avtobusnih postajališčih in drugih kritičnih točkah v Tolminu, Mostu na Soči, Idriji pri Bači, Slapu ob Idrijci, Dolenji Trebuši in Kneži – Ilovci.. Šest »delovnih dni« je kar hitro minilo in brez težav. Po končanem varovanju je bilo izdelano poročilo za SPV CP Tolmin v katerem smo navedli težave, ki so se pojavljale, kot tudi predloge za njihove rešitve.

 

Priloge :

- fotografije Senad BIŠĆANIN, E. GERBEC. D. SKRT