VRNITEV PRIMORSKE-OPATJE SELO

V soboto, 16. septembra 2023, je na prireditvenem prostoru v Opatjem selu potekala osrednja proslava ob 76. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini. Sedaj  je ta dan od leta 2005 državni praznik v spomin na 15. september 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba z Italijo. S tem se je večina Primorcev, ki so pred tem več kot 20 let trpeli pod fašizmom in od septembra 1943 nacistično okupacijo, pridružila matičnemu narodu v okviru tedanje jugoslovanske federacije. Dokončno pa je bila meja med Italijo in Jugoslavijo potrjena z osimskimi sporazumi, podpisanimi novembra 1975.

Prireditev sta organizirala Združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica v sodelovanju z Občino Miren-Kostanjevica.  Slovesnosti se je udeležilo okoli 2000 ljudi. Navzoče je na proslavi slavnostno nagovoril Mauricij HUMAR, župan Občine Miren- Kostanjevica. Slavnostni govornik pa je bil Milan KUČAN, prvi predsednik samostojne Republike Slovenije. (govor je v celoti zajet v priloženem avdio zapisu),

 Na odru, ki jih je vodila in povezovala Ingrid Kašca Bucik se je zvrstilo okoli 300 nastopajočih glasbenikov, pevcev, recitatorjev in kulturnih ustvarjalcev v režiji Radoša Bolčine, ki so skozi kulturni program odslikavali trenutke iz naše zgodovine trpljenja primorskih ljudi pod okupacijo fašizma in njihov boj za svobodo uporabe jezika in besede. Na kraju je zadonela pesem Vstajenje Primorske, ki nas je opozorila na antifašistično naravnanost  in boj primorskih ljudi. Slovesnosti smo se udeležili tudi člani policijsko veteranskega Društva  SEVER Severne Primorske s praporom in praporščakom Domjanom STJEPAN.

 

 Vid Šibelja