ZAHVALA

Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  občine Tolmin, Jože REŽONJA, je vse sodelujoče v varovanju prvošolcev na poti v šolo  v četrtek 9. septembra 2021 povabil na kosilo v gostilno Zatolmin. Ob tej priložnosti se je članom našega društva in Moto kluba Soča zahvalil za sodelovanje in nas k temu povabil tudi naslednje leto.  Zahvalo za opravljeno delo je prišel izreči  tudi župan občine Tolmin Uroš BREŽAN.

 

Foto  E. GERBEC