ZBOR čLANOV DRUŠTVA

Admin
V petek 4.marca je bil v Novi Gorici Zbor članov našega društva. člani društva so se seznanili z delom društva v preteklem letu in si zastavili cilje za delo v ljubilejnem letu 2011. Nekaterim posebej zaslužnim članom so bila podeljena priznanja Združenja SEVER in znaki osamosvojitve. Odlikovanja in priznanja je podelil predsednik društva g. Angel Vidmar, ki je tudi podpredsednik Združenja SEVER, zato je navzoče prozdravil tudi v imenu Združenja in opravičil navzočnost predsednika g. Miha Molana. Navzoče so pozdravili tudi vabljeni gostje predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij, predsednik Kluba Maksa Perca in direktor Policijske uprave g. Alojzij Mohar. Po končanem zboru so se člani zadržali še na družabnem srečanju. Foto : Anton Erjavec