ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Dne 4.6.2021   je v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekal  zbor članov  Društva veteranov SEVER Severne Primorske. Glede na omejitve  zaradi epidemije se je zbora udeležilo primerno število članov.

Navzoči so najprej poslušali poročilo o delu društva v letu 2020, ki ga je v veliki meri krojila epidemija. Kljub temu je društvo veliko večino zastavljenih nalog opravilo. Tudi poročilo nadzornega odbora  je izkazovali uspešno delo društva v preteklem letu. Častno razsodišče pa ni obravnavalo nobenega primera. Zbor članov si je začrtal tudi naloge za leto 2021, ki je jubilejno leto, saj bomo  praznovali 30 letnico samostojnosti in dogodkov, ki so se dogajali v letu 1991. naloge, so zahtevne tako za načrtovanje kakor tudi za organizacijo samo.

Zbor članov je tudi priložnost da se zahvalimo za delo  članom društva, ki so z njihovim delom prispevali k  uspešnemu delu društva . Priznanje za  opravljanje nalog praporščakov so prejeli tudi praporščaki.

 

Foto: Vid Šibelja in Nevenka Vidmar