ZBOR čLANOV DRUŠTVA

V petek 13.3.2015 je v Dijaškem domu v Novi Gorici potekal zbor članov našega društva. člani društva so pregledali poslovanje in delo društva v letu 2014 in si zastavili program za delo v letu 2015. Aktivnim in zaslužnim posameznim članom društva so bila podeljena odlikovanja Združenja SEVER. Zbora članov so se udeležili tudi nekateri povabljeni gostje, ki so nagovorili navzoče. Po uradnem delu je seveda sledilo veteransko druženje. Foto: N. Vidmar