ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

 

Zbor članov Društva veteranov »SEVER« Severne Primorske, je bil v petek, dne 17. 3. 2017, v Dijaškem domu v Novi Gorici

 

Predsednik društva g. Angel VIDMAR je pozdravil prisotne člane društva in posebej predsednika Združenja Sever gospoda dr. ČAS Tomaža. Prav tako je pozdravil goste sorodnih domoljubnih in veteranskih društev: OZVVS Idrija-Cerkno in ZSČ Idrija-Cerkno gospoda Jožeta Erjavca, Društva civilnih invalidov vojne gospoda Marjana Kavčič, Društva vojnih invalidov gospoda Alojza Sever, ZZB za vrednote NOB Nova Gorica gospoda Vladimirja Krpana, OZVVS Ajdovščina- Vipava gospoda Iva Marca, predstavnika PU Nova Gorica gospoda Bruna Ipavca in Veteranov policije Vipavske doline gospoda Nedeljka Andjelića.

Člani društva so obravnavali delo društva v letu 2016 in si zastavili cilje delovanja v letu 2017

Navzoči goste so pozdravili prisotne člane društva in izpostavili pomen dobrega sodelovanja med veteranskimi društvi.

Predsednik Združenja Sever dr. Čas Tomaž je v pozdravnem nagovoru je povzel posamezne pomembne dogodke v Združenju SEVER leta 2016 in naloge, ki združenje čakajo v letu 2017, prav tako se je vsem zahvalil za opravljeno delo v društvih.

Predsednika društva g. Vidmarja Angela in predsednik Združenja SEVER g. dr. Čas Tomaža sta podelila priznanja Združenja Sever.

Bronasti znak SEVER so prejeli: BREŠAN Milan, GNEZDA Branko, JEVŠČEK Pavlo, KOLMANIČ Ida, VIDMAR Nevenka in OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV LAŠKO

Srebrni znak SEVER so prejeli:IPAVEC Bruno, KOLBL Slavko, KRAPEŽ Izidor, LIKAR David, MIŠKOVIĆ Stjepan, PAVŠIČ Ludvik, POLANC Mitjan, DOMJAN Stjepan, SIVKA Marjan, SKRT Drago in WEISBACHER Mirko.

Zlati znak SEVER je na spominskem dnevu Združenja sever v letu 2016, že prejel MOHORČIČ Alojz.

Hkrati so bila za pomoč in sodelovanje podeljene zahvale in sicer;

- za sodelovanje in pomoč pri obeležitvi 25. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije - RAJKO ŽBOGAR.

- za sodelovanje in pomoč pri izvedbi spominskega pohoda Cerje – Triglav LOVSKA DRUŽINA ČEPOVAN.

- za dolgoletno sodelovanje in pomoč pri delu društva HPG d.o.o. – restavracija RUSA HIŠA in

- MOŠKI PEVSKI ZBOR Šempeter pri Gorici.

V članstvo društva so bili sprejeti: Marija LIPUŠČEK, Florjana PODGORNIK, Bogdan ŠULIGOJ, Erika GERBEC, Aleš GORJANC, Nada JEVŠČEK, Borut JAZBEC, Kira TALJAT BIŠČANIN in Marjan BUDIHNA

 

FOTOGRAFIJE: Nevenka Vidmar