ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

V petek 2.3.2018 je v Novo Gorici potekal zbor članov Društva veteranov SEVER Severne Primorske. Člani društva so se seznanili z delom društva v letu 2017. Po poročilu predsednika in vseh organov društva   je bilo ugotovljeno, da  je društvo naloge, ki si jih je v letu 2017 načrtovalo tudi opravilo.  Za opravljene naloge, gre zasluga vsem aktivnim pripadnikom društva. Prav zaradi tega  so  nekateri člani društva  prejeli tudi priznanja Združenja SEVER. Priznanja  sta  podelila predsednik Združenja SEVER dr. Tomaž Čas in Angel Vidmar predsednik društva.

Društvo je na zboru članov sprejelo tudi načrt dela za leto 2018. Načrt je predstavil predsednik društva Angel Vidmar, navzoči člani pa so ga soglasno sprejeli. Kar nekaj  organizacij in posameznikov je, ki društvu pomagajo. Prav zaradi tega jim je društvo namenilo posebna priznanja. Priznanja so prejeli: Miran Rustja , zborovodja in skladatelj, pevski zbor Šempeter pri Gorici, Avtoprevoz Tolmin d.o.o.  in Gostišče Kogoj iz Bilj. Florjana Podgornik , Janja Podgornik in Branko Rutar pa so  prejeli priznanja za  udeležbo na pohodu iz Cerja na Triglav. V društvo se je včlanilo tudi 8 novih članov, ki so prejeli znake osamosvojitve, izkaznice in  znake Združenja SEVER.  Zbora se je udeležil  tudi  predsednik pokrajinskega odbora  ZZB za vrednote NOB  Rino Velikonja,  predsednik OZVVS Kanal Marjan Nanut,  predsednik  pokrajinskega društva vojaških vojnih invalidov  Franc Anderlič nekaj povabljenih gostov, ki so pozdravili zbor in  izpostavili  nekatere skupne naloge, kjer   bo potrebno  skupno delovanje društev tudi v letu 2018.

Zbor se je zaključil z družabnim srečanjem veteranov.

 Foto: Vido Šibelja