ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

V petek 1.3.2019 je bil v Novi Gorici Zbor članov Društva veteranov SEVER Severne Primorske. Zbora se je udeležilo več članov društva, kot v preteklih letih, kar je gotovo pohvalno. Med gosti zbora so bili predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij; Jožko Člekovič iz OZVVS Ajdovščina- Vipava, Zorko Velikajne in Jože Erjavec iz OZVVS Idrija- Cerkno, Metod Ciril Leban iz OZVVS Gornje Posočje, Stane Terbižan iz OZZB za vrednote NOB Ajdovščina Vipava, Franc Anderlič iz Društva vojaških vojnih invalidov Severne Primorske, Nedeljko Andjelič, Štefan Kornhausler in Ivan Hočevar iz Društva veteranov Policije Vipavske doline, ter generalni sekretar Zveze policijskih veteranskih društev Sever Anton Pozvek.

Zbor je ocenil delovanje društva v letu 2018 in potrdil poročila o delu posameznih organov društva. Zaslužnim članom in društvom ter ustanovam so bila podeljena priznanja: Bronasti znak sever sta prejela : Refik Hasanovič in OZZB za vrednote NOB Tolmin,Kobarid in Bovec. Srebrne znake so prejeli: Igor Gebec, Janko Mencinger, Igor Volk Vončina Bogdan, Drago Kosmač, Občina Tolmin in Občina Ajdovščina. Na spominskem dnevu Zveze Sever pa je plaketo Sever prejel Angel Vidmar. Člani so si zastavili tudi program dela za naslednje obdobje, ter spremenili in dopolnili Statut Društva. Zbor je potrdil tudi predsednik in podpredsednike posameznik pododborov društva. V članstvo so bili sprejeti tudi trije novi člani in ena članica.

 

Foto: Vid Šibelja