ZBOR ČLANOV PODODBORA TOLMIN

V petek, dne 15.02.2019 ob 18.00 uri, so imeli člani pododbora Tolmin zbor v gostilni Pri Martini v Tolminu. Pregledali so opravljeno delo v 2018 in finančno poročilo. Sprejeli so plan dela in finančni plan za 2019. Imeli so tudi volitve za predsednika in namestnika. Za predsednika pododbora je bil izvoljen KOMAR Dušan, za namestnika pa BIŠĆANIN Senad.

Zbora se je udeležili tudi predsednik našega društva Angel VIDMAR. Kot gosti so bili prisotni direktor uprave občine Tolmin Davorin SIMČIČ, predsednik ZB za vrednote NOB Tolmin Rok URŠIČ, predsednik OZVVS Gornje Posočje LEBAN Ciril Metod in predstavniki OZVVS Idrija – Cerkno. Za pomoč pri delovanju društva, predvsem pa pododbora Tolmin, sta bili podeljeni pisni zahvali Tapetništvu KRAVANJA Srečko in Steklarskemu servisu CVEK. Občini Tolmin je bilo podeljeno srebrno , ZB za vrednote NOB Tolmin pa bronasto priznanje Združenja SEVER. Po končanem uradnem delu smo se družili še nekaj uric .

 Foto: Erika GERBEC