ZBOR ČLANOV PODODBORA TOLMIN

V petek, dne 31.01.2020 ob 17.00 uri, smo imeli člani pododbora Tolmin zbor v gostilni Pri Martini v Tolminu. Pregledali smo opravljeno delo v 2019 in finančno poročilo. Sprejeli smo plan dela in finančni plan za 2020.

Zbora se je udeležili tudi predsednik našega društva Angel VIDMAR, ki je opisal delovanje društva, načrte za letos in probleme, ki se pojavljajo. Kot gosti so bili prisotni načelnik UE Tolmin Simon LEBAN, predsednik ZB za vrednote NOB Tolmin Rok URŠIČ, predsednik OZVVS Gornje Posočje URŠIČ Iztok in podpredsednik OZVVS Idrija – Cerkno RUPNIK Marjan. Zadnji trije so se zahvalili za dobro sodelovanje do sedaj in izrazili upanje, da se bo tudi nadaljevalo. Za pomoč pri delovanju pododbora sta bili podeljeni pisni zahvali članu društva PAVŠIČ Vladimirju in LIPUŠČEK Mitju kot distributerju pivovarne UNION. Po končanem uradnem delu smo se družili še nekaj uric.

 tekst Dušan Komar

Foto: Erika Gerbec