ZBOR čLANOV

Admin
V petek 9 marca je v Novi Gorici potekal redni letni volilni zbor članov našega društva. Prisotni so se seznanili z delom društva v letu 2011 in načrti za delo v letu 2012. Številnim novim članom so bila podeljena odlikovanja Združenja SEVER(znak osamosvojitve). Za aktivno delo v društvu pa so člani prejeli tudi odlikovanja Združenja SEVER (bronaste in srebrni znak SEVER. Odlikovanja sta podelila Predsednik Združenja Miha Molan in predsednik društva Angel Vidmar. Udeleženci so soglasno odločili, da bo tudi naslednje mandatno odbdobje društvo vodil Angel Vidmar s pomočjo sekretarja Slavka Kolbla in članov UO: Marjana Sivke, Danijela Vračuna,Alojzija Mohorčiča,Ivana Ambrožiča,Aleksandra Gregoriča, Draga Skrta, Izidorja Krapeža, Danijela Žnidarja, novoustanovljeni pododbor Šempeter-Dornberk-Kostanjevica pa bosta vodila predsednik Simon Justin in podpredsednik Tomaž Rutar. Zbor se je zaključil s prijetnim veteranskim druženjem. Na zboru smo predstavili nove drese naših kolesarjev, ki bodo tako nosili ime našega društva ob različnih kolesarskih aktivnostih. Foto: N. Vidmar