ZBOR čLANOV

V sredo 20.3.2013 je bil v Novi Gorici Zbor članov našega društva. člani društva so potrdili poročila o delovanju društva za preteklo leto. Zbora članov so se udeležili tudi predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij, ki so pozdravili navzoče. Predstavnik Združenja SEVER generalni sekretar Anton Pozvek je skupaj s predsednikom društva Angelom Vidmarjem zaslužnim članom društva podelil odlikovanja za delo v Združenju. Bronasti znak Združenja sever so prejeli: Hasib Huseinbašiæ iz pododbora Kobarid, Savo Svitlica iz pododbora Kobarid,Marjan Zlodej iz pododbora Kobarid,Rajko Podgornik iz pododbora Tolmin,Igor Zlodej iz pododbora Bovec in Turistično športno društvo GAMS iz Kobarida. Zlati znak združenja SEVER pa je prejel Angel Vidmar. Navzoči so potrdili tudi program dela društva za leto 2013 z željo, da bi ga uspeli uresničiti.