ZBOR ČLANOV

V soboto, 4. marca 2023 je v Dijaškem domu v Novi Gorici potekal redni letni Zbor članov Društva veteranov Sever Severne Primorske. Člani društva so se seznanili z delom društva v letu 2022. Po poročilu predsednika in vseh organov društva  je bilo ugotovljeno, da  je društvo naloge, ki si jih je v letu 2022 načrtovalo v glavnem tudi v celoti opravilo.

Društvo je na zboru članov sprejelo načrt dela društva za leto 2023. Načrt je predstavil predsednik Društva  Angel Vidmar. Navzoči člani pa so ga soglasno sprejeli. Za opravljene naloge v letu 2022  gre zasluga vsem aktivnim pripadnikom društva. Prav zaradi tega  so  nekateri člani društva  prejeli tudi priznanja Združenja SEVER. Prav tako so bile ob tej priložnosti še preostalim članom podeljene spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije v zahvalo in spomin na čas, ko smo združili moči za Slovenijo. Priznanja  sta  podelila sekretar Združenja SEVER, g. Anton POZVEK in g. Angel Vidmar, predsednik društva in podpredsednik Združenja SEVER.

Zbor se je zaključil z družabnim srečanjem z obujanjem spominov iz preteklosti in vizijo pogleda v naprej.

 

Tekst: Vid Šibelja

Foto: Nevenka Vidmar  in Vid Šibelja