PREDAVANJE NA GIMNAZIJI VENO PILON

Dne 24.1.2023 smo na gimnaziji Vena Pilona v Ajdovščini opravili dve uri predavanj za dijake 3 A in 3 B  letnika te šole. Predavanje je bilo opravljeno  v okviru predmeta aktivno državljanstvo. Ob predavanju so si dijakninje in dijaki ogledali tudi  postavljeno razstavo Vojna za samostojno Slovenijo.